happy child

Kender du det her med, at du får en fed idé, men så tænker du straks:

“Arh gad vide om det kan lade sig gøre…?” eller du vil rigtig gerne lave nogle bedre retningslinjer og procedurer for arbejdsgange på jobbet, men erfaringen og tankerne dukker op og siger:

“Hm, det tager nok lang tid, gad vide om jeg har overskud til det – der er sgu nok heller ikke nogen af de andre der gider bakke op om det?”…
Du vil nok ikke kendes ved, at være en pessimist, men oplever de fleste ikke, at have en indre stemme, som kan lide at snige en begrænsning ind her og der?

Det “positive” er, at du kan træne dig ud af den tænkestil ! Få en mulig løsning i dette indlæg.

Du kan rent faktisk blive endnu mere positiv og blive en fuldtidsoptimist, der ikke bare er mere lys i sindet, men ved hvordan du kan tæmme de uhensigtsmæssige, begrænsende tanker. Måske har du hørt om positiv psykologi. Det er forskningen i hvad der gør os lykkelige og fokuserer på alle de virkemidler, der aktivt og dokumenteret kan skabe positiv virkning i vores liv.
Særligt inden for området positivitet og optimisme, tyder det på, at det har enorme helbredsmæssige effekter at være positiv. Så hvorfor ikke begynde at blive endnu bedre til det?

Sådan kan du udvikle og træne din optimisme og positivitet:

Hver gang du oplever en situation som er enten tydeligt negativ, eller positiv, skal du se den igennem ud fra følgende 3 punkter og beslutte dig for hvordan hændelsen skal opleves:

Tid: Er hændelsen vedvarende – beslut dig for dette, hvis det er en positiv hændelse 🙂 eller enkeltstående – hvis negativ 🙁

Sted: Smitter 🙂 hændelsen eller er den isoleret 🙁

Årsag: Er årsagen en indre 🙂 eller ydre 🙁 omstændighed

For eksempel  hvis noget går godt; Så er det en hændelse der går igen i flere områder af dit liv og strækker sig over lang tid og til andre dele af samme tema. Hændelsen er altså vedvarende. Fx et skriftligt dokument du har succes med at få lavet – så er det alle skrifter du har flair i.

Det er en hændelse, der smitter til resten af din dag og fordi du er god der, så har du også det flair i andre henseender. Den positive hændelse smitter til dine omgivelser.

Det er ligeledes en indre kvalitet i dig der gør, at det var en god oplevelse. DU er skyld i at det endte godt. Sæt gerne et par ord på det.

For eksempel hvis noget går skidt; Hver gang du oplever en ”negativ” hændelse er det præcist modsat, at du skal beslutte dig – ud fra tid, sted, årsag. Og husk, ved de “negative” oplevelser, efter du har svaret på de tre spørgsmål, at spørge dig selv:
”Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?”
…for derved at imødekomme og kunne tackle situationen mere hensigtsmæssigt næste gang det skulle ske, eller måske endda helt vide hvordan du kan undgå at stå i samme situation igen.

Ud fra denne metode viser psykologien, at du bliver målbart mere positiv i dine daglige tankemønstre.

Ifht dine styrker og hvordan du kan kultivere dine gode sider og få dem tydeliggjort i dit arbejde, kan jeg meget varmt anbefale dig at kaste dig over nedenstående som en rigtig nyttig øvelse i de kommende uger.

Find dine styrker og opnå naturlig optimisme og positivitet:

Hvis du gør mere af det du er god til, så viser forskningen indenfor positiv psykologi, at så opnås gode resultater og fornyet energi.

Definitionen på en styrke:

 • En egenskab du allerede har i dig. Den kan være aktiv eller blot ligge og vente på at blive brugt. Vi har anlæg, både genetisk og miljømæssigt, for at være naturligt gode til noget bestemt. Det optimale er, at bruge de styrker du har, bedre og mere.
 • Når du bruger dine styrker, så oplever du, at du virkelig er dig selv. Du er autentisk, tro mod dig selv og “den bedste udgave” af dig selv.
 • Du får energi, når du bruger dine styrker. Derfor er de så vigtige, når vi taler om ægte motivation og engagement. Ikke sådan at du ikke kan blive træt – men træt på den gode måde. Ikke udkørt og fladtrykt.
 • Du kommer langt mere i flow, hvilket vil sige, at du lærer at udvikle dig, du oplever engagement og energi, og endelig så er du også mere succesfuld med det du gør. Så hvorfor udsætte succes?

Gå ind på: https://www.viame.org/survey/Account/Register

(Testen er på dansk, hvis din browser er indstillet til dansk sprog..også selvom startsiden er på engelsk. Blot registrer dig og indled testen)

Der ligger en test om ens positivitet som hjælper til at træne sin optimisme. Registrer dig først, ganske gratis og tag dernæst testen. Gennem VIA-testen (Survey of Character Strengths) på denne hjemmeside finder du dine styrker…og styrker er det vi naturligt er gode til – og ved at aktivere dem, får vi frigivet enorme ressourcer.

Dertil skal du finde ud af hvordan dine styrker kommer til udtryk i det daglige….

 1. Fokuser hvor du oplever dig særligt engageret, i 2 uger, når du er i situationer hvor du laver noget, der “bare lige er dig”, du får energi af det og er helt fokuseret på det du laver
  Skriv straks situationen ned ellers glemmer du den. (find gerne 2-3 situationer)
 2. Ud af de 2-3 mest energigivende situationer du netop har fundet i de sidste par uger, skal du spørge dig selv:
  Hvad var du god til? Hvad er din rolle i at det var nogle gode oplevelser?
 3. Til hvert af dine styrkeudtryk (de 2-3 sit. du har fundet – opgave 1) – og som indeholder dine styrker) skal du svare herpå:
  Har det betydning HVORFOR du gør det pågældende stykke arbejde?
  Har det betydning HVEM du gør det stykke arbejde med/for/til?
  Har det betydning HVORNÅR du udfører dette arbejde?
  Har det betydning HVAD indholdet af arbejdet er?

Til sidst koger du hver af de tre oplevelser ned til en sætning på 2-3 linjer, der indeholder og beskriver dine tre top styrker, som du fandt fra VIA-testen.

Fx “Jeg oplever stort engagement:
…når jeg sammen med kompetente og nære kollegaer nyudvikler og opkvalificerer forskningsbaserede programmer der udvikler mennesker”

Fremover vil du være meget mere bevidst om hvilke arbejdsopgaver og situationer der indeholder elementer, hvor du VED, at du kan komme til at bruge dig selv – helt naturligt let – hvor dine naturlige talenter får frit spil. Gennem det vi latent er gode til – det vi tager for givet at kunne – finder du vejen til flow, overskud, energi, glæde, optimisme og positivitet.

Øv dig i dagligt, at være opmærksom på de situationer du er i på jobbet og privat – er det her noget jeg mestrer, bliver jeg drænet, får jeg energi? Og reflekter over hvad du kan gøre anderledes næste gang, så du kan få brugt dine styrker fuldt ud.

God fornøjelse 🙂

Martin Kirkevang

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *