Er samarbejde vigtigt for jer?

At sikre optimalt teamsamarbejde og trivsel kræver mere end bare ønsket om det – hvordan implementerer man de rette værktøjer og sørger for at det holder på sigt?

Måske oplever din skole, institution eller virksomhed at:

# Nye ydre krav og strukturer skal gennemføres og det skaber konflikter?
# Ændrede rammer i arbejdet giver stress og irriterede kollegaer?
# I vægter trivsel højt – men hvad virker egentlig?
# En ny kultur skal styrkes, men hvordan tackler vi forandringerne?
# Jeres teams skal kunne agere selvstændigt & selvledende?
# Arbejdet kræver fokus og modstandsdygtighed overfor stress?
# I gerne vil kunne passe på jer selv og hinanden i en hektisk hverdag?

En sparring på jeres aktuelle situation, kan sikre, at:

  • Den enkelte tager vare på sig selv
  • Teamet tager vare på hinanden og det fælles mål
  • Virksomhedens vision er i tråd med konkrete tiltag

Hør en leders anbefaling

Send en mail og hør mere om hvordan netop din virksomheds proces kan udformes & målrettes

Eller ring på tlf. +45 40 40 65 26

KONTAKT MIG NU
(pop-up vindue)

knud nordentoft“På Søgårdsskolen arbejder alle medarbejdere i selvstyrende teams. Adam lavede et internt udviklingsforløb med alle medarbejdere, der indeholdt både foredrag, kursusdage og individuelle udviklingssamtaler.
Forløbet har været udbytterigt, idet vi efterfølgende kan se, at vi har en større bevidsthed om egne ressourcer, muligheder og begrænsninger.
Vi er gået styrket ud af processen og oplever mere energi, overblik og øget robusthed ifht. de mange arbejdsopgaver.
Adam har kompetent mødt os med åbenhed og nysgerrighed. At lytte, er fremherskende hos ham. Han har igennem hele processen været ærlig og ligefrem – “det der står udenpå etiketten, er rent faktisk det du får!”.

Jeg er glad for at kunne anbefale Adam til andre”.

Knud Nordentoft, Skoleleder
Søgårdsskolen, Gentofte

Det-resultatskabende-team_994px

Vil du vide mere om videnskaben bag det at skabe gode teams?

Hent artikel jeg har skrevet om High Performance Teams:
Få både i pose & sæk – High Performance Teams 2.0 (.pdf)

Udtalelse fra institutionsleder Susanne Buch Jepsen

“Adam Advaith har hjulpet os som institution, gennem en længerevarende forandringsproces med sammenlægning af to institutioner. Vi har brugt Adam som konsulent og sparringspartner for at få kvalificerede input og styrke den enkelte medarbejders trivsel, omstillingsevne og håndtering af de problemer der vil opstå når man skifter fra et gruppe- til teamorienteret samarbejde.

Adam har gennem flere workshops om året, fordelt på mere end 3 års samarbejde, bl.a. startet med at undervise os alle i Mindfulness, som et redskab til at passe på os selv i en krævende og omskiftelig hverdag. Det har i høj grad startet et tillidsfuldt og givende samarbejde med mange aha-oplevelser og grobund for at den enkelte medarbejder har kunnet reflektere over hvordan man også viser respekt og omsorg for kollegerne, samt sagligt og professionelt samarbejder om at gå gennem en forandring. Efter vores første møde oplevede vi en fantastisk ro og opløftende stemning på arbejdspladsen.

I de kommende workshops har vi udvidet undervisningen til at indeholde teori og redskaber til at skabe øget trivsel, robusthed og skabe et fælles sprog for at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø. Alle medarbejdere har ytret, at de hver gang har fået rigtig meget med sig hjem og det er tydeligt, at der efter hvert arrangement, mærkes en god stemning i huset efterfølgende. Adams måde at inkludere deltagernes forskellighed, komme med konkrete og meget simple måder at skabe god trivsel på, samt de mange lavpraktiske eksempler fra hverdagen, har gjort at vores samarbejde glider lettere og giver betydeligt færre konflikter.

Da vi kom nærmere den endelige overgang til nye lokaler med en blanding af nye og gamle kolleger, lærte Adam os hvor uhyre vigtigt det faktisk er, at man som medarbejdere og ledelse gør en indsats for at lære hinanden at kende, skiller privat fra professionelt, holder en åben dialog i relation til kerneydelsen, samt at den enkelte tør sige til og fra, på trods af frygten for konflikter og ikke at være god nok fagligt eller personligt.

Takket være Adams viden og indsats, fik vi løsnet op for snakken om, hvor meget alle forandringerne fylder. Det gav mig, som leder, uvurderlig mulighed for at se og høre, at mine medarbejdere var ”trætte”. Det gjorde også, at vi i tide kunne tage samtaler i alle grupperne og få vendt frustrationerne, således alle kunne arbejde videre med fornyet motivation og god energi.”

Susanne Buch Jepsen, institutionsleder
Institution Solskin, Århus

Her uddyber Susanne sin kursusanbefaling (6 min.)