“Det Resultatskabende Team” – 5 Trin til det Optimale Samarbejde

Træn dig og dine kollegaer til ‘High Performance’ !

Det-resultatskabende-team-5-fase PNG

Start nu & kom sikkert i mål

orange-pil

TRIN 1 - KURSUSDAG: BRYD VANEN

Trin 1 – Kursusdag: “Bryd Vanen”

Hvorfor booke dette kursus?

Det er ofte ikke nok, blot at have et ønske om forandring af de problemer du står med. Der skal konkret viden og handling til.
Gennem en humoristisk og samtidig indsigtsskabende vinkel, bliver du og dit team i stand til selv at navigere i jeres egen hverdag, på trods af omgivelsernes konstante pres.
Når i fremover står over for en udfordring, ved i nu hvordan i kan undgå eller tackle den, mens det sker.
Dette kursus tjener som et uhyre effektivt indspark, de fleste ville have ønsket de havde fået for mange år siden.

Jeres fordele

Når i ved, hvordan i grundlæggende modvirker og afhjælper de tilstande, som forhindrer teamet i at opnå det i gerne vil, kan i hurtigt og bevidst flytte jer i en mere optimal retning.
Når i lærer hvordan i bryder vanerne og simpelt træner jeres opmærksomhed, så vil i selv kunne gøre jer fri af tankerne og følelsernes magt, samt navigere roligt og hensigtsmæssigt.

Jeres udbytte

I finder øget forståelse for egne vaner
I vil vide hvordan i konkret bryder med gamle mønstre, som fastholder jer
I vil være i stand til at vende udfordringer til læring og indsigt
I vil kunne tage aktivt fat i de mest nærliggende problemstillinger

quote til side lille

Praktisk information

Kursus – 3 timer

Afholdes hos jeres virksomhed, eller ude af huset på valgfrit kursussted
Anbefales afholdt i tidsrummet 9-12 eller 13-16
Det skal bruges: Digital projektor, Whiteboard/flipover, AV tilslutning
Før kurset bedes i udfylde et læringsskema for at sikre størst muligt udbytte
På kurset udleveres arbejdsmappe og CD, med teori og praktiske øvelser
I får også et par kort videoer, der kan støtte jer i den videre proces

Målgruppe

Jer der ønsker at bevare roen, selv i pressede situationer
Jer der gerne vil lære at tæmme tankerne
Jer der vil have overblik og styrke samarbejdet
Jer der har brug for at være mere robuste
Jer der gerne vil have overskud til at kunne prioritere dyrebar tid

Pris (ex moms)

Kr. 11.000,-

Eller SPAR I ALT kr. 15.300,- ved køb af samtlige 5 step.
(10% på kursusdagene og GRATIS ledersparring under hele processen !)

Bestil nu

Klar til handling?

TRIN 2 - KURSUSDAG: HOLD KURSEN OG BLIV PÅ SPORET

Trin 2 – kursusdag: “HOLD KURSEN OG BLIV PÅ SPORET”

Hvorfor booke denne workshop?

Selvom vi burde være tilfredse og vide hvilken vej vi skal arbejde henad, er det ikke altid sådan. Nogen gange virker det som om, at der mangler mening og retning – det kan give usikkerhed og manglende engagement.
Det går udover vores evne til at samarbejde. Derfor er det væsentligt at kende teamets sande ønsker og værdier, samt forstå sine kollegaer på et højere niveau.
Dette intensive kursus løfter jer fra at være gode til endnu bedre. Jeres værdier og visioner er det vigtigste pejlemærke for en letflydende og succesfuld fremtid. Vi går i dybden med hvorfor i laver det i laver og skaber for alvor en forankring af teamets indbyrdes tillid.

Jeres fordele

Fordelen ved at være mere bevidst om hvad du og dine kollegaer ønsker, samt hvorfor i hver især gerne vil det, er at i får nemmere ved at træffe de valg i ved er rigtige for teamet og ikke længere behøver arbejde efter forvirrende opgaveformuleringer og usagte behov. Det giver markant større glæde, tættere relationer og stærkere teamfølelse.

Jeres udbytte

Du og dine kollegaer bliver guidet nærmere jeres unikke potentiale og det i brænder for
I vil få konkrete værktøjer til at kunne italesætte egne og fælles behov og forventninger
I vil kunne skabe bedre samarbejdsrelationer og vide hvor i skal lægge jeres energi
I lærer hemmeligheden bag High Performance og implementerer redskaberne dertil

Praktisk information

Kursus – 6 timer

Afholdes hos jeres virksomhed, eller ude af huset på valgfrit kursussted
Anbefales afholdt i tidsrummet 9-16
Det skal bruges: Digital projektor, Whiteboard/flipover, AV tilslutning
Inden workshoppen bedes i udfylde og returnere et dyberegående spørgeskema til brug på selve dagen
På kurset arbejder vi med praktiske øvelser, fælles refleksion og åben dialog
Vi afslutter med et samlet produkt med den enkeltes styrker og teamets vision

Målgruppe

Jer der ønsker endnu bedre teamsamarbejde
Jer der vil øge arbejdsglæden og aktivt bruge jeres styrker
Jer der føler behov for at kunne navigere optimalt ifht. omgivelserne
Jer der vil være mere selvledende og styrke jeres fælles fundament

Pris (ex moms)

Kr. 17.500,-

Eller SPAR I ALT kr. 15.300,- ved køb af samtlige 5 step.
(10% på kursusdagene og GRATIS ledersparring under hele processen !)

Bestil nu

Klar til et nyt niveau?

TRIN 3 - KURSUSDAG: TAG STYRINGEN

Trin 3 – kursusdag: “TAG STYRINGEN”

Hvorfor booke denne workshop?

Uanset hvilket miljø, arbejdsplads eller funktion vi befinder os i, oplever de fleste at både støj, tidspres, omgivelsernes og ens egne krav til kvalitet, kan påvirke både fysisk og mentalt. For at modvirke kroppens og sindets automatiske ophobning af stresshormoner, som vi i sidste ende oplever som indre uro, irritation og bekymringer, er det essentielt at vide hvordan man nulstiller teamets indbyrdes spændinger og styrer følelser og tackler konflikter. Denne workshop sætter fokus på netop de redskaber og metoder, som fysisk og mentalt skaber psykisk robusthed, samt træner hjernen til at fokusere på de ting, der rent faktisk støtter os i det arbejde og ønsker vi har for hverdagen.

Jeres fordele

Når i kender den videnskabelige funktion og årsag til, at i kan opleve udfordringer ved at tackle omgivelsernes krav, samt ved hvordan i træner øget fokus, vil i have nemmere ved at hvile i jer selv og holde fokus på opgaven.
Gennem øvelser og indsigt i teamets reaktionsmønstre, vil i fremover i højere grad kunne se udfordringer, som muligheder og vende modgang til læring.

Jeres udbytte

I bliver i stand til selv at afvikle og tackle de ubevidste mønstre, der hæmmer teamet
I vil erfare hvordan i stabiliserer jeres følelsesmæssige reaktioner – selv under pres
I vil lære anerkendende ‘feedforward’ og hvordan i holder fokus på teamets styrker
I vil bedre kunne tackle konflikter ifht. kollegaer og relationer

Praktisk information

Kursus – 6 timer

Afholdes hos jeres virksomhed, eller ude af huset på valgfrit kursussted
Anbefales afholdt i tidsrummet 9-16
Det skal bruges: Digital projektor, Whiteboard/flipover, AV tilslutning
Før workshoppen bedes i udfylde et læringsskema for at sikre i får størst muligt udbytte
På kurset arbejder vi med praktiske øvelser, fælles refleksion og åben dialog

Målgruppe

Jer der vil kunne tackle interne konflikter
Jer der vil være endnu mere robuste og modstå arbejdsdagens pres
Jer der oplever, at samarbejdet halter pga. uforløste følelser og forventninger
Jer der vil kunne stå stabilt, centreret og i balance midt i hverdagens spændingsfelt mellem mennesker

Pris (ex moms)

17.500,-

Eller SPAR I ALT kr. 15.300,- ved køb af samtlige 5 step.
(10% på kursusdagene og GRATIS ledersparring under hele processen !)

Bestil nu

Få en nøgle til succes

TRIN 4 - PERSONLIG COACHING: SKAB FORANDRINGEN

Step 4: “Se resultaterne – Udviklingssamtaler”

Hvorfor booke dette udviklingsforløb?

De fleste mennesker oplever til tider, at det ikke føles som om vi får nok ud af de ressourcer vi har til rådighed. Nogen gange kan de udfordringer vi møder, være svære selv at overskue og finde den bedste vej ud af.
Ofte vil en udefrastående kompetent person, objektivt og præcist kunne guide den enkelte medarbejder til at finde essensen af problemerne.
Dette udviklingsforløb sætter skarpt fokus på hvordan den enkelte kommer frem til sine mål og i dybden lære at skille væsentligt fra uvæsentligt og blive i stand til at vide hvad der forhindrer vedkommende i at opleve fuldt engagement og arbejdsglæde.
Vores fælles fokus er, at afdække årsagerne og indarbejde konkrete redskaber til at afhjælpe, forebygge og forbedre både medarbejderens og derved teamets og virksomhedens fundament for optimalt samarbejde og overskud.

Jeres fordele

Når der er intensiv sparring og personlig opbakning, vil det være nemmere at observere, afdække og nå ind til kernen af de udfordringer, der svækker samspillet mellem det private og det professionelle.
Ved at være bevidst om egne ønsker og barrierer, kan der aktivt igangsættes en konkret transformation og positiv udvikling.
Når der opleves markant fremgang, vil det automatisk give  mere overskud, tillid og lyst til arbejdet.

Jeres udbytte

Mere nærvær, opmærksomhed og overblik i både private og arbejdsmæssige aspekter
Større personlig frihed og frigørelse af flere potentialer
Evnen til at navigere under pres og bevare balancen
Mere ro, klarhed og indsigt i ønsker og retning for hverdagen
Optimering af samarbejdsevner, øget energi og robusthed

Praktisk information

Personlig coaching – 6 sessioner á 90 minutter

Hos jeres virksomhed
Før vi mødes skal der udfyldes et læringsskema for at sikre størst muligt udbytte
Vi mødes ca. hver 3. – 4. uge, dog maksimalt over en samlet periode på 6 måneder
Mellem hver session gives der vejledning i relevante områder og opgaver der skal træne i og holdes fokus på
Efter 6. samtale gives en konkret anbefaling for den videre færd, samt hvordan resultatet effektsikres

Målgruppe

Jer der har behov for personlig sparring og vejledning
Jer der gerne vil have endnu mere ud af det i kan
Jer der vil nå jeres mål hurtigt, effektivt og sikkert
Jer der ønsker øget robusthed og balance
Jer der i dybden vil lære selv at kunne tackle de udfordringer i møder til daglig

Pris trin 4 – pr. person (ex moms)

6 coachingsamtaler a 90 minutter: kr. 8.640,- (inkl. 10% rabat – normalpris kr. 9.600,-).

Modulet er tilrettelagt med 6 coaching sessioner for at få det bedste resultat. (De 10% svarer til hele kr. 960,- i rabat ved booking af trin 4 som et samlet forløb)

ENKELTSESSIONER

Ønsker du at få personlig coaching som enkeltsessioner kan det også lade sig gøre. Her er prisen kr. 1.600,-. pr. session á 90 minutter.

Kr. 8.640,-

Eller SPAR I ALT kr. 15.300,- ved køb af samtlige 5 step. (10% på kursusdagene og GRATIS ledersparring under hele processen !)

Bestil nu

Klar til nye standarder?

TRIN 5 - WORKSHOP: EFFEKTSIKRING

Trin 5 – workshop: “Effektsikring”

Hvorfor booke denne workshop?

Over tid glemmer de fleste af os at bruge det vi har lært. Den nye viden har været brugbar for en periode, men midt i travlhed, hverdagens jag og mange opgaver, kan den dybere indlejring af de nye vaner komme lidt i baggrunden.
På denne workshop sørger vi for, at jeres  investering ikke bare glider ud i sandet.
Ved at lave en skræddersyet og målrettet opfølgning på hvor teamet er, efter 5-6 måneder, er det rent faktisk muligt at effektsikre de nye færdigheder, så i har gavn af dem fremover.

Jeres fordele

Fordelen ved at genaktivere tidligere indlærte elementer er, at i skaber en vedvarende indlejring af de handle- og vanemønstre, der kan støtte jer på langt sigt.
I bliver reelle, selvledende personer og teams, der responderer positivt og hensigtsmæssigt på udfordrende situationer.

Jeres udbytte

Jeres team får en fornyet læring og indsigt i jeres ressourcer og evne til at handle hensigtsmæssigt
I vil få en vedvarende effekt af de redskaber i har lært
I vil opleve fornyet motivation og lyst til at udvikle jer sammen og individuelt

Praktisk information

Workshop – 3 timer

Afholdes hos jeres virksomhed, eller ude af huset på valgfrit kursussted
Anbefales afholdt i tidsrummet 9-12 eller 13-16
Det skal bruges: Digital projektor, Whiteboard/flipover, AV tilslutning
Inden workshoppen bedes i udfylde og returnere et effektskema til brug på selve dagen
På kurset forankrer vi tidligere teknikker, samt genlærer i fælles refleksion
Efter workshoppen får i en afsluttende rapport med konkret anbefaling og vejledning til jeres videre færd

Målgruppe

Jer der for alvor ønsker at tage jeres succes og resultater seriøst
Jer der ønsker optimalt udbytte af jeres evner
Jer der vil skabe mærkbare resultater og gøre en forskel
Jer der ikke stilles tilfreds med halve løsninger

Pris (ex moms)

Kr. 11.000,-

Eller SPAR I ALT kr. 15.300,- ved køb af samtlige 5 step.
(10% på kursusdagene og GRATIS ledersparring under hele processen !)

Bestil nu

Klar til vedvarende effekt?

HAR I TVIVLSSPØRGSMÅL TIL HVILKE LØSNINGER DER PASSER BEDST TIL JER? - SÅ MØD MIG HER:

Har i tvivl om hvilket setup, der er bedst for jer?

Så ring til mig og lad os tage en uforpligtigende snak eller møde om hvordan i bedst muligt kommer videre:

M: (+45) 40 40 65 26

Hvis i fortsat er i tvivl om hvad der vil virke for jer, så er det en rigtig god idé, at booke mig til et indledende “gå-hjem-møde”, så både du og dine kollegaer kan opleve mig i virkeligheden:

Se beskrivelsen herunder ↓

MartinKirkevang

“Det Resultatskabende Team”

“GÅ-HJEM-MØDE” FOR JER, SOM GERNE VIL STARTE ET SIMPELT STED

Hvorfor booke dette gå-hjem-møde?

De fleste mennesker kender til oplevelsen af ikke helt at kunne følge med – at føle arbejdsopgaverne og kravene er store, og at både roen, overskuddet og modet kan være svære at bevare.
Ofte kan det dog være nærmest umuligt at vide hvad der egentlig skal til for at navigere midt i en hektisk hverdag og opnå de resultater vi ønsker.
Dette oplæg lægger vægt på netop de faser, du og dine kollegaer skal igennem for at skabe forandring og hvilken strategi i skal bruge for at sikre en langvarig effekt af indsatsen.

Jeres fordele

Når i har en grundlæggende forståelse for de udfordringer i står over for og kan se hvilken indsats, der skal til for at løse dem, så vil det være nemmere at planlægge og finde den rette strategi.
Gennem fornyet indsigt og overblik, er det muligt at skabe de resultater, du og dit team ved, at i har brug for.

Jeres udbytte

Du og dine kollegaer vil have fornyet mod på at starte den nødvendige forandringsproces, som i står overfor.
I vil med det samme have nogle konkrete redskaber, som i kan begynde at anvende.
I vil opleve hvor simpelt det er, at skabe motivation og navigere i en krævende hverdag.

Praktisk information

Gå-hjem-møde – 45 minutter

Afholdes hos jeres virksomhed, eller ude af huset på valgfrit kursussted
Det skal bruges: Digital projektor, Whiteboard/flipover, AV tilslutning
På oplægget udleveres en simpel folder med teori og beskrivelse af processerne

Målgruppe

Virksomheder og teams, der ønsker en øget robusthed over for omgivelserne
Jer der mangler redskaber til at navigere i en travl hverdag
Jer der ønsker overblik og motivation til forandring, som kan ses på bundlinjen
Jer der oplever udfordringer, men ikke helt ved hvor i skal starte og hvad der reelt virker

Pris (ex moms)

Kr. 3.500,-

Bestil nu

Vil du i gang?